Upe Un Cilvēka Dzīve - Jāzeps Vītols - Dziesma, Kantāte (Vinyl, LP)

31.12.2019
1 min read

About the author

Kigakora

View all posts

9 Comments

  • Secinājumi Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros tika apskatīti vairāki literatūras un informācijas avoti par emociju nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī tika sekmīgi izpildīti darba uzdevumi. Zinātniski pētnieciskā darba procesā tika noskaidrots, kas ir emocijas, kā tās rodas, kā arī sekas kādas emocijas atstāj uz cilvēku un tā darbību. Tika atrasti arī dažādi.
  • Kāds ēd zāli un graudus, bet kāds cits ēd tos, kas to ēd. Cilvēkam gaļa un zivis – tā ir piespiedu pārtika, kad nekā cita nav. Tomēr cilvēks var pieķerties tās garšai un nevēlēties šķirties no šīs iznīcinošās atkarības. Līdzīgi tam, kā tīģeris, kas pagaršojis cilvēka miesu, vēlas medīt tikai cilvēkus.
  • Dzīve snaudošā milža ēnā. Vulkāni cilvēkiem allaž ir likušies noslēpumaini. Tie mēdz rāmi snaust gadsimtiem ilgi un tad piepeši pamosties no miega visā savā krāšņajā, bet draudīgajā varenībā. Vulkāna izvirdums dažās minūtēs spēj izpostīt plašu apkaimi, sējot nāvi un iznīcību.
  • Cilvēka dzīve nav iedomājama bez emocijām un jūtām. Mēs nevaram iztikt bez priekiem, ciešanām, dusmām, bez mīlestības un naida. Ir noskaidrots, ka cilvēkam ir pastāvīga vajadzība pēc pārdzīvojumiem un emocionālas piesātinātības. Svarīgs ir arī nosacījums: lai .
  • Mūsdienās dzīve bez mobilā telefona, bez interneta pieejas, bez datora liekas praktiski neiespējama. Arvien ātrāk varam veikt tās darbības, kas agrāk aizņēma salīdzinoši ilgu laiku. Bet ir cilvēki, kuri izvēlas distancēties no dzīves ritma paātrināšanās, cilvēki, kuri izvairās .
  • Atjaunota informācija par to, kad un kādēļ cilvēki mirst, ir parādījusi, ka pēdējo 20 gadu laikā cilvēka paredzamais vidējais dzīves ilgums uz Zemes ir palielinājies par 6 gadiem. Sievietes savu vidējo mūža ilgumu ir pagarinājušas straujāk nekā vīrieši, bet kopumā cilvēka vidējais dzīves ilgums ir palielinājies no 65,3 gadiem līdz 71,5 gadiem kopš gada.
  • Ar kategorijām tā kā aptuveni būtu skaidrs, bet vēl joprojām pastāv jautājums kāpēc tieši šie cilvēki ir mūsu dzīvē un ne citi? Dzīve ir kā teātris ar lomu spēlēm, un mēs esam tie aktieri. Labi vai slikti aktieri,.. tas kā nu kuram izdodas, varbūt kādreiz ir jādzird "bravo", bet .
  • Visa Cilvēka dzīve savas pilnības un pilnvērtības meklējumu pūlēs ir cīņa par ķermeņu un dvēseļu tīrību, kura uztur saskaņu. Dvēseles tīrība ir tīrskanība. Tāpat, kā darinot mūzikas instrumentu ņem labākos materiālus, darba rīkus, darba apstākļus un sameklē labāko meistaru, kuram uztic tā darināšanu, tāpat.
  • - Informācijas un vērtību orientācijas sistēmas vajadzība. Tā ir vajadzība apzinātiessavu saistību ar noteiktu kultūru, etnosu, reliģiju. Tā ir izpratne par labo un slikto – kas būtu jāaizstāv, kas jāatgrūž. Vingrinājumi: 1. Pamēģiniet atcerēties kādu situāciju un noteikt, kādas vajadzības noteica cilvēka .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *